„Został wydany edykt cesarza Augusta, który nakazuje zarejestrować się wszystkim mieszkańcom Izraela. Maryja i Józef udają się do Betlejem… Czy nie pomyślałeś, że Pan posłużył się sumiennym przestrzeganiem prawa, aby się spełniła Jego prorocza obietnica?

- Kochaj i szanuj normy uczciwego życia i nie miej wątpliwości, że twoje lojalne pełnienie obowiązku również przyczyni się do tego, że inni odkryją uczciwość chrześcijańską, owoc Bożej miłości, i spotkają się z Bogiem”.       

 (Josemaria Escriva)

Jezus Chrystus jest moim…. Nauczycielem. Oczywiście, jednak czy to jest najlepsze określenie? Powiedzmy sobie szczerze: jakie skojarzenia nasuwają się na myśl ze słowem nauczyciel?

Urodził się dnia 8 maja 1786 roku w wiejskiej rodzinie we Francji. Rodzice jego nie mieli żadnego wykształcenia, ale byli rozmodleni i pobożni. W wieku czterech lat mały Janek Vianney, przyszły proboszcz, otrzymał drewnianą figurkę Matki Boskiej i nie rozstawał się z nią nigdy. Często w ciągu dnia z szacunkiem i w skupieniu odmawiał przed nią wszystkie modlitwy, jakie znał. Kiedy miał sześć lat "wygłosił" swoje pierwsze kazanie na krześle w kuchni, o tym, że Pana Jezusa trzeba kochać z całego serca, że trzeba zawsze słuchać mamusi, że nie wolno popełniać grzechów. Jako dziesięciolatek wiedział już, że chce być księdzem. Bardzo często modlił się i odmawiał różaniec. Zachęcał też do modlitw inne dzieci i wygłaszał im kolejne kazania. Dzień pierwszej Komunii św. przeżył bardzo głęboko. Najdłużej z wszystkich dzieci modlił się gorąco i w poczuciu ogromnego szczęścia. Modlił się nieustannie i rozczytywał się w Piśmie św. Posiadał głębokie pragnienie wejścia na drogę kapłaństwa. Ciągle słyszał wzywający głos Pana.

W tym roku 19 października przypadała 25 rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Korzystając z tej okazji przypomnę jego życie oraz proces beatyfikacyjny.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Rodzice Marianna i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne. Od dzieciństwa był ministrantem. Ks. Jerzy od 1961 r. uczył się w liceum w Suchowoli. Na balu maturalnym poinformował wszystkich o tym, że wstąpi do Wyższego Seminarium Duchownego, co nastąpiło w 1965 r. W czasie drugiego roku studiów został wcielony do wojska. Swoją służbę wojskową odbył w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Przez 2 lata służby próbowano skłonić młodych kleryków do rezygnacji z seminarium, jednak kleryk-żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie swoich przekonań. Po odbytej służbie bardzo ciężko zachorował.

„Odpoczynek i turystyka pozwala doświadczyć wolności od spraw materialnych, uświadomić sobie, że praca jest w życiu człowieka środkiem a nie celem”

Jan Paweł II

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz