„Został wydany edykt cesarza Augusta, który nakazuje zarejestrować się wszystkim mieszkańcom Izraela. Maryja i Józef udają się do Betlejem… Czy nie pomyślałeś, że Pan posłużył się sumiennym przestrzeganiem prawa, aby się spełniła Jego prorocza obietnica?

- Kochaj i szanuj normy uczciwego życia i nie miej wątpliwości, że twoje lojalne pełnienie obowiązku również przyczyni się do tego, że inni odkryją uczciwość chrześcijańską, owoc Bożej miłości, i spotkają się z Bogiem”.       

 (Josemaria Escriva)

 

DRODZY CZYTELNICY!!!

Jezus przychodzi do nas już kolejny raz. Zaprośmy Go do naszych serc, niech króluje w naszym domu, w szkole, w pracy... Chcemy życzyć Wam w ten świąteczny czas, by Chrystus królował w Waszych sercach, by Wam pomagał coraz lepiej rozumieć samych siebie i panować nad sobą, by Was umacniał w cnotach, by Was przede wszystkim napełniał swoją miłością, by prowadził drogą, która wiedzie do stanu człowieka doskonałego. Jak powtarzał Ojciec Święty Jan Paweł II: „Nie bójcie się być świętymi” , tego i Wam i sobie nawzajem życzymy!

Redakcja JD

 

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz