RYNARZEWO WCZORAJ I DZIŚ..

      Rynarzewo jest jedną z największych wsi, położoną w gminie Szubin, w powiecie nakielskim i województwie kujawsko - pomorskim, przy trasie krajowej nr 5 pomiędzy Bydgoszczą a Szubinem, usytuowana w widełkach Noteci i Gąsawki. Rynarzewo wchodzi w skład historycznego, charakteryzującego się odrębnymi cechami kultury regionu, zwanego PAŁUKAMI. W 1299 roku król Władysław Łokietek nadał miejscowości prawa miejskie. Przez długie lata leżała ona do najstarszych miast na Pałukach. Prawa miejskie Rynarzewo utraciło w 1934 r. i obecnie jest wsią. Po zagarnięciu ziem w 1772 roku przez Prusy, Rynarzewo należało do okręgu nadnoteckiego. Podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku w rejonie miasta miały ciężkie walki. Dnia 18 lutego po wysadzeniu torów pod Zamościem i przejęciu nieprzyjacielskiego pociągu pancernego DANUTA, ostatecznie zlikwidowano zagrożenie na odcinku portu północnego. Ostatnią bitwę pod Zamościem stoczono 19 czerwca 1919 r. o most nad Kanałem Noteckim, która zakończyła ostatecznie walki, w których brali udział mieszkańcy całej okolicy Rynarzewa i Zamościa, mężczyźni, kobiety i dzieci. Pokolenia są dumne z czynów swoich przodków. Pielęgnujš swe rodzinne tradycje i przekazujš następnym pokoleniom. We wsi Zamość opodal torów znajduje się pomnik Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu ( w południowej części wsi) znajduje się zbiorowy grób, w którym złożono ciała 15 poległych Powstańców.

         Rynarzewo zachowało układ urbanistyczny dawnego miasta o zwartej zabudowie rynku i przyległych ulic. Obecnie liczy 1150 mieszkańców. Ich domy znajdują się na 20 ulicach. W centrum wsi znajduje się neogotycki kościół poewangelicki p. w. św Stanisława z około 1901 roku. Przy ulicy Szkolnej podziwiać możemy neobarokowy kościół parafialny p. w. św Katarzyny Aleksandryjskiej z 1913 r. Obok na terenie miejscowości podziwiać można kilka pomników przyrody, m.in. lipę drobnolistną i klon, rosnące obok kościoła na Rynku, jesion przy kościele w. Katarzyny oraz dwa dęby szypułkowe nad rzeką Gąsawkąciele W Rynarzewie mają swoje siedziby instytucje takie jak: Wiejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Poczta Polska, Ośrodek Zdrowia, Stowarzyszenie Inicjatywy w Rozwoju Rynarzewa, Koło Gospodyń Wiejskich. becnie nasze Rynarzewo szczyci się już ponad 705 letnią historią. Szkoła Podstawowa ma także bardzo długą historię. Powstała w 1789 rokudodaj,a początki szkolnictwa sięgają roku 1608 kiedy to istniała szkoła parafialna.Do dzisiaj znajdują się dwa stare obiekty, które pamiętają jej pierwszy dzwonek i uczniów. Czerwona cegła jednego z nich i szary tynk drugiego dają oznaki upływu czasu, w których głosy dzieci zamilkły tak niedawno, bo 14 lat temu. Oba znajdują się blisko kościoła p. w. św. Katarzyny. Jesteśmy szczęśliwi, bo obecnie uczymy się w nowoczesnym dużym gmachu, który oddano do użytku 1 wrzenia 1991 roku. W dniu 22 lutego 1997 roku szkoła przeżywała w swoich murach najpiękniejszą uroczystość nadania imienia POWSTAŃCÓW WIELKOPOSLKICH i wręczenie sztandaru, który dla nas wszystkich stanowi bezcenną wartość i symbol łączący pokolenia. Z tej to okazji utworzona została na terenie szkoły Izba Patrona Szkoły poświęcona pamięci Powstania Wielkopolskiego, w której zebrano pamiątki od rodzin po Powstańcach.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz