Prezes  - Zbigniew Szczepański
V-ice Prezes - Piotr Grzelaczyk 

kontakt z kołem 692976146

Tabela składek członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód OPZW Bydgoszcz w 2007 r

 

LP RODZAJ OPŁATY Wart. opłaty w zł
1
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
pełna
56,-
Ulgowa 50%
1. młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat.
2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW.
3. mężczyźni po ukończeniu 65 lat.
4. kobiety po ukończeniu 60 lat.
28,-
Ulgowa 75%
1. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą  z wieńcami.
14,-
ulgowa, członek uczestnik
14,-
2
WPISOWE
członka zwyczajnego
25,-
członka uczestnika
12,-
3
LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA
 
5,-
4
OPŁATA EGZAMINACYJNA
normalna
30,-
ulgowa
10,-
młodzieżowa do 16 lat
-
5
SKŁADKI OKRĘGOWE
SKŁADKA OKRĘGOWA NIZINNA
2 wędki zwykłe z brzegu lub z
/łódź od 1.04.-31.12./
normalna
110,-
ulgowa
65,-
młodzieżowa */
40,-
członka uczestnika
20,-
6
SKŁADKA OKRĘGOWA GÓRSKA
obejmuje ogólnodostępne wody okręgowe
/nizinne + spinning/
normalna
185,-
ulgowa


młodzieżowe

125,-


80,-

młodzieżowa
80,-
7
SKŁADKA - 1 ŁOWISKO **/
2 wędki zwykłe z brzegu lub z łodzi
/łódź od 1.04.-31.12/
normalna
85,-
ulgowa
55,-
młodzieżowa
15,-
8
SKŁADKA ZA SPINNING
65,-
9
SON JEZ. KUSOWO - 2 WĘDKI ZWYKŁE Z BRZEGU
150,-
10
SON JEZ.KUSOWO 2 wędki zwykłe z łodzi
200,-
11
SON KOZŁÓWKA, GLINIANKA FORDON, GLINIANKA KCYNIA, GĄSAWKA
50,-
Objaśnienia
*/   Dotyczy młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat.
**/ Jako jedno łowisko należy rozumieć rzeki nizinne i kanały lub pojedynczy zbiornik wodny

Na wodach administrowanych przez ZO PZW Bydgoszcz obowiązuje zakaz łowienia ryb metodą trolingu. Uchwała Nr 84 z dn. 18.10.2004 r.


OPŁATY OKRESOWE NA 2007 ROK
LP ZRZESZENI W PZW CUDZOZIEMCY i NIEZRZESZENI W PZW
1 dn. 3 dn. 7 dn. 14 dn. 1 dn. 3 dn. 7dn. 14 d.
 
  12
SON  jez .KUSOWO 2 wędki zwykłe z brzegu  15,-    -    x   x   x  30,-    -   x   x   x
  
  13
SON  jez .KUSOWO 2 wędki zwykłe z łodzi  20,-    -   x   x       x  40,-    -   x   x   x
  14 SKŁADKA OKRĘGOWA GÓRSKA  15,-   -    x   x   x  60,-   -   x   x   x
   
  15
SKŁADKA OKRĘGOWA NIZINNA
2 wędki zwykłe z brzegu lub z łodzi lub spinning z brzegu lub z łodzi
 15,-   -  30,-  55,-   70,-  30,-  -  70,- 150,- 200,-

 

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz