Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_1123 stycznia, rynarzewska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zwołała walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, po mijającej kadencji 2011 – 2016. Ta ogniowa straż, działa od 1837 roku, powołana przez ówczesne władze,  po licznych pożarach w tym mieście. W 1995 roku została powołana do funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Przybyli aktualni druhowie, jak i honorowi członkowie. Członkami OSP Rynarzewo jest Tadeusz Milewski, Nadbrygadier Pożarnictwa, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i dh Zdzisław Dąbrowski, członek Zarządu Głównego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,  senior rynarzewskich strażaków. 

Zebranie rozpoczął  rozpoczął sekretarz OSP Rynarzewo, dh Piotr Adamczewski, witając serdecznie wszystkich druhów  i zaproszonych gości. Wprowadzono sztandar OSP Rynarzewo, dh Piotr Adamczewski złożył sprawozdanie za mijającą kadencję.

Pracy i osiągnięć sporo. Wiele się wydarzyło w ciągu minionych 5 lat. I tak, …. w akcjach ratowniczo – gaśniczych /w minionej kadencji/ druhowie brali 423 razy /13 fałszywych/.

Rekordzistą jest dh Przemysław Wyrzykowski, który na dźwięk strażackiej syreny stawił się 261 razy, Bartłomiej Gutkowski /205/, Marek Adamczewski /190/, /lata 2011 – 13/, Radosław Maciejewski /189/, Dawid Walczak /170/.

To najważniejsze zadania, z których rynarzewscy druhowie wywiązywali się z oddaniem i poświęceniem.

W tym też okresie, druhowie się szkolili, zdobywali nowe umiejętności, reprezentowali się na forum publicznym, zajmowali coraz wyższe stanowiska, w zawodach sportowych, zajmowali wysokie lokaty. Ale i też, dzięki ich staraniom, pozyskiwali lepszy sprzęt techniczny do ratowania ludzi i ich mienia.

Czas na odznaczenia, ..

Dróbka Kacper otrzymał brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Dyplomy za najwięcej wyjazdów w roku  2015 - Przemysław Wyrzykowski /49/ i Bartłomiej Gutkowski /48/

Naczelnik jednostki  Leszek Gutkowski statuetkę od Komendanta Powiatowego PSP

Problemy ochotników strażaków, przedstawił Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Leszek Gutkowski.

Kiedyś, członkami straży ogniowej, byli miejscowi rolnicy, zawsze obecni, niekiedy w nadmiarze na wyjazd,.teraz jest problem, .. nie zawsze ochotnicy strażacy znajdują uznanie u pracodawcy za ichnieobecność. Trzeba tę konieczność zgłaszać do wyższych władz, aby prawnie byli zabezpieczeni ochotnicyratujący życie i mienie każdego potrzebującego. A w tej sytuacji każdy może się znajść.

Aktualnie OSP Rynarzewo liczy 61 czynnych członków /13 Kobiecej Drużyny Pożarniczej, 12 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej/.

W wyborach Zarządu OSP Rynarzewo nastąpiły zmiany kadrowe.

W demokratycznym głosowaniu, wybrano :

 • prezes - Jan Kinka
 • wiceprezes - ks. Roman Michalski
 • naczelnik - Leszek Gutkowski
 • z-ca naczelnika - Bartłomiej Gutkowski
 • skarbnik - Tadeusz Łapka
 • sekretarz - Piotr S. Adamczewski
 • gospodarz - Mirosław Walczak
 • czł. Zarządu   -  Joanna Burda, Rafał Ruciński, Kacper Dróbka

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący - Józef Zgórski
 • wice przewodniczący - Marek Adamczewski
 • sekretarz - Dawod Walczak

W podsumowaniu zebrania, zabrali też głos i goście.

Burmistrz Szubina, Artur Michalak, podziękował rynarzewskim strażakom za ich oddanie się pomocy potrzebującym. Powiedział, cieszę się, że mieszkam wśród nich, na których pomoc można zawsze liczyć.

Celowo wybrałem uczestnictwo wśród rynarzewskiej ogniowej straży, bo to są oddani druhowie ratownictwa, powiedział Tadusz Milewski,  nadbrygadier pożarnictwa, komendant wojewódzki PSP w Lublinie.

Jestem dumny z członkostwa w tej jednostce, powiedział dh Zdzisław Dąbrowski,

prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Zakończenie takich zebrań, , jak i tu w Rynarzewie to zawsze dyskusja, .. wśród strażaków, .. wymiana doświadczeń, omawianie porażek, ale też i sukcesów, … a potem, bigos i kiełbaska.

Drużyna alarmowa czuwała w domu. Jesteśmy bezpieczni.

Tekst i foto - TD

 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_1
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_2
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_3
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_4
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_5
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_6
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_7
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_8
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_9
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_10
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_11
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_12
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_13
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_14
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_15
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_16
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_17
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_18
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_19
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_20
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_21
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_22
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_23
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_24
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_25
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_26
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_27
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_28
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_29
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_30
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_31
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_32
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_33
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_34
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_35
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_36
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_37
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_38
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_39
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_40
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_41
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_42
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_43
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_44
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_45
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_46
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_47
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_48
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_49
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_50
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_51
 • Rynarzewscy druhowie podsumowali kadencję lat 2011 – 16_52
 

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz