170 lat OSP Rynarzewo 1837-2007

”GASZĄ POŻARY MATERII,
WZNIECAJĄC DUCHA PŁOMIENIE…”

HISTORIA OSP RYNARZEWO

1807 – pożar miasteczka, w którym spaleniu uległo 9 zagród mieszkalnych

1808 – pożar 31 domów mieszkalnych i zabudowań gospodarskich

1833 – wdowa Kołodziejska weszła na strych do komory gdzie przechowywany był len. Na skutek nieostrożnego posługiwania się płonącą świecą, wybuchł pożar, który strawił  6 budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych

1834 – w wyniku nieszczelnego komina,  z którego wyleciało kila iskier na słomianą strzechę wybuchł  pożar, który strawił 9 domów mieszkalnych, 8 stodół i 13 zabudowań gospodarczych,

1835 – pożar domu mieszkalnego pod numerem 45.

1836 – u rolnika Franciszka Kujawskiego wybuchł pożar, który strawił stodołę i kilka mniejszych zabudowań gospodarskich. Kilka tygodni później na skutek nieostrożności u rolnika Kamińskiego, który ciął przy lampie sieczkę, wybucha pożar, który strawił 5 domów mieszkalnych, 8 stodół i 10 chlewów

1837 – rada miejska i burmistrz Rynarzewa Andrzej Arndt po sporządzeniu dokumentu zawierającego porządek gaszenia ognia, zwracają się do Rejencji w Bydgoszczy o zatwierdzenie dokumentu i powołanie do istnienia Straży Ogniowej  

1845 – w wyniku pożaru na posesji Marcina Jerzakowskiego spaliły się dwie stodoły oraz budynek mieszkalny

1847 – pożar na posesji rolnika Jana Plucińskiego

1850 – ustawa urzędu policyjnego w Rynarzewie w sprawie gaszenia ognia i zadań straży pożarnej

1885 – powstaje statut straży pożarnej w mieście Rynarzewo

1893 – największy udokumentowany  pożar w historii. Spaleniu uległy wszystkie zabudowania przy ulicy Rynek  5 oraz 12 budynków mieszkalnych, 11 stodół, 6 stajni i 3 szopy z opałem przy ulicy Szubińskiej

1902 – statut Rynarzewa powołujący obowiązkową straż pożarną w mieście

1908 – pożar zabudowań cegielni w Rynarzewie

1909 – pożar zabudowań mleczarni

1911 – pożar w zabudowaniach gospodarskich posiedziciela Łapki przy ulicy Szkolnej

1918-1919 – podczas powstania wielkopolskiego wielu z rynarzewskich strażaków walczyło w powstańczych szeregach na wszystkich frontach zbrojnego czyny ludu Wielkopolski

1919 – rejestr sprzętu pożarowego w mieście Rynarzewo mówi o znacznych brakach w wyposażeniu miejscowej straży pożarnej. Po rozmowach z władzami w Poznaniu ustalono naprawę sprzętu obecnego na stanie jednostki i zakup nowego

1925 – obwód gaśniczy miasta Rynarzewo obejmował wioski; Zamość, Nadkanale, Podlaski, Bielawy, Trzciniec, Turczyn, Głęboczek, Rudy, Władysławowo, Bagno, Kornelin, Jakturka, Kołaczkowo, Skórzewo, Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka, Annowo,

1926 – raport o stanie straży pożarnej w Rynarzewie; straż dział w okręgu VI, naczelnikiem jest Kazimierz Tomaszewski – burmistrz, jednostka należy do Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, prenumeruje „Przegląd Pożarniczy”, teren działalności wynosi średnio 7,5 km, 104 zbiorniki wodne na terenie działania, posiada dwukołowy beczkowóz, dwie drabiny, trzy bosaki, węże tłoczne i ssawne po 30 metrów, cztery łączniki, prądownice, alarmowanie za pomocą trzech trąbek

1930 – jednostka liczy 140 członków i jest podzielona na 5 oddziałów, posiada sikawkę konną, pięć beczek, drabiny i haki

1932 – na zebraniu zwołanym przez powiatowego komendanta straży w Szubinie druha Sylwestra Grussa, przemianowano straż pożarną obowiązkową w Ochotniczą Straż Pożarną w Rynarzewie

1933 – naczelnikiem rynarzewskich strażaków został Michał Wilczyński

1937 – pożar u rolnika Gustawa Grewatscha strawił stodołę, chlew, wozownię oraz maszyny rolnicze

1938 – strażacy z Rynarzewa uczestniczą w zawodach pożarniczych i manewrach strażackich w Ślesinie koło Nakła

1939 – 1945 – podczas okupacji niemieckiej straż była przymusowa dla polskich mieszkańców Rynarzewa, niemieccy druhowie byli umundurowani i przewodniczył im komendant Netzcheimer Otta, a polscy druhowie ćwiczyli i pracowali w ubraniach cywilnych. Wielu z polskich strażaków zostało rozstrzelanych przez okupanta za udział w powstaniu wielkopolskim 1918/1919     

1945 – po zakończeniu działań zbrojnych reaktywowano polską Ochotniczą Straż Pożarną w Rynarzewie, zgłosiło się 20 ochotników  

1950 – na wyposażeniu jednostki znalazła się przyczepa dwukołowa z motopompą

1957 – do jednostki trafił pierwszy w jej historii samochód gaśniczy  

1966 – Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarzewie otrzymuje Odznakę Honorową przyznaną przez Prezydium Rady Narodowej w Bydgoszczy za zasługi dla województwa bydgoskiego

1970 –oddano do użytku nową remizę strażacką  

1977 – społeczeństwo Rynarzewa i okolicy ufundowało Ochotniczej Straży Pożarnej nowy sztandar  

1978 – rynarzewscy strażacy biorą udział w uroczystościach nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

1982 – przy remizie strażackiej wybudowano Wiejski Dom Kultury

1990 – pożar prokuratury rejonowej w Szubinie

1995 – jednostka OSP Rynarzewo zostaje wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, rozporządzeniem Komendanta Głównego PSP w Warszawie

1997 – uroczyste obchody 160-lecia OSP Rynarzewo

1999 – przy rynarzewskiej OSP powstaje oddział ratownictwa wodnego

2007 – świętujemy rok jubileuszu 170-lecia istnienia straży w Rynarzewie

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz