infoMłodzieżowe Centrum Kariery w Nakle nad Notecią prowadzi nabór kandydatów do projektu „Obudź swój potencjał”
Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Projekt skierowany jest do młodzieży:

 • w wieku od 18 do 24 roku życia,
 • nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się,
 • także osób niepełnosprawnych.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia zawodowe
 • Doradztwo zawodowe,
 • Staże zawodowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Pośrednictwo pracy
 • Kurs przedsiębiorczości, językowe, komputerowe ECDL
 • Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

Gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe
 • dofinansowanie do kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie
 • ubezpieczenie NNW, zdrowotne na czas trwania projektu
 • dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Zgłoszenia przyjmujemy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nakle nad Notecią od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Ulotka informacyjna OSP MCK Nakło page0001

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz