24 stycznia 2019 odbyło się spotkanie organizacyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Podczas  spotkania, które prowadziła prezes SIRR Iwona Szweda, omówiono stan prawny, finansowy i osobowy stowarzyszenia oraz zaplanowano zebranie sprawozdawczo – wyborcze na 20 lutego 2019.

Członkowie SIRR pragną w roku bieżącym zorganizować rajdy rowerowe, spływ kajakowy oraz turniej piłkarski dla młodzieży. Dyskutowano również nad nowelizacją Planu Rozwoju Sołectwa Rynarzewo, który ma już 12 lat i jest w dużej części nieaktualny oraz planowaną siecią gazową w Rynarzewie. Obecna na zebraniu sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka poinformowała zebranych o podjętych działaniach w celu gazyfikacji sołectwa. Na zebraniu postanowiono zorganizować akcję informacyjną wśród mieszkańców.

Jeżeli chcesz, aby Rynarzewo rozwijało się szybciej, poprzez zdobywanie funduszy pozabudżetowych, jeżeli chcesz, aby dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący nasze sołectwo mieli bogatszą ofertę w zakresie: sportu, turystyki, edukacji, rekreacji, rehabilitacji, jeżeli chcesz zmieniać na lepsze najbliższe otoczenie, przyjdź 20 lutego na walne zebranie SIRR, apelują członkowie stowarzyszenia.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz