Konwój Mikołajów_17              W sobotę, 2 grudnia 2023 po raz trzeci do Rynarzewa wjechał „Konwój Mikołajów”.
Ta gminna impreza - wprowadzająca nas w atmosferę świąt Bożego Narodzenia - organizowana jest co roku przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”.

              W Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie na dzieci, rodziców i dziadków czekały: gry i zabawy świąteczne, kolędy, rogaliki, galaretki, kakao i słodycze, a obok świetlicy kiełbaski na ognisku. O 18.00 wszyscy ruszyli na Rynek, by powitać „Konwój Mikołajów”: wozy strażackie, policyjne, kolorowe samochody prywatne: ciężarowe i osobowe. Rynarzewski Święty Mikołaj poprowadził pochód
z powrotem do świetlicy, aby rozdawać dzieciom prezenty, słodycze i oczywiście pozować
do rodzinnych zdjęć. Radosną atmosferę podtrzymywały wspólnie śpiewane kolędy i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej wspaniałej imprezy.

               Sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka dziękuje organizatorom i sponsorom: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, chórowi „Echo”, Klubowi Seniora, Pani Marioli Gorzajewskiej, Panu Waldemarowi Komasińskiemu i Filipowi Żebrackiemu, radnym Rady Miejskiej w Szubinie: Tomaszowi Kaszewskiemu i Arturowi Michalakowi, sołtysowi Małych Rud Mariuszowi Buczkowskiemu
i Witoldowi Kuligowi.

Mikołaju, do zobaczenia za rok!

 • Konwój Mikołajów_1
 • Konwój Mikołajów_2
 • Konwój Mikołajów_3
 • Konwój Mikołajów_4
 • Konwój Mikołajów_5
 • Konwój Mikołajów_6
 • Konwój Mikołajów_7
 • Konwój Mikołajów_8
 • Konwój Mikołajów_9
 • Konwój Mikołajów_10
 • Konwój Mikołajów_11
 • Konwój Mikołajów_12
 • Konwój Mikołajów_13
 • Konwój Mikołajów_14
 • Konwój Mikołajów_15
 • Konwój Mikołajów_16
 • Konwój Mikołajów_17
 • Konwój Mikołajów_18
 • Konwój Mikołajów_19
 • Konwój Mikołajów_20
 • Konwój Mikołajów_21

1 procent podatku

strony internetowe bydgoszcz